Staj Konisyonları

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Komisyonu

Prof. Dr. Emel Gönenç GÜLER

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : emelgguler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 151
TÜ E-Posta : cguney@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÜLKER DEMİREL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : elifulker@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bahadır SEZER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : bahadirsezer@trakya.edu.tr

Finans ve Bankacılık Bölümü Staj Komisyonu

Prof. Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : orcungunduz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Pınar ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : pinarcetin@trakya.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Komisyonu

Prof. Dr. Erdem UÇAR

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : erdemucar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Erdem DEMİRÖZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (028) 421 46 91
TÜ E-Posta : erdemdemiroz@trakya.edu.tr