2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı STAJ DUYURUSU


      Fakülte Yönetim Kurulunun 04 Şubat 2021 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı karara istinaden, mezun durumda olan veya tek derse kalan, stajlarının tamamını yapmamış veya bir kısmını tamamlayamamış olan öğrenciler, stajlarını “ödev” olarak hazırlayarak Fakültemize ulaştıracaklardır. Stajlara dair ödevler, bir cd veya flash bellekte “Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi EDİRNE/Merkez” adresine gönderilecektir.

    * Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Konaklama İşletmeleri veya Seyahat İşletmelerinin bir departmanını seçerek, departmanın işleyişini, çalışma koşullarını, işletme içindeki fonksiyonunu açıklayacak en az 2000 kelimelik Microsoft Word formatında bir ödev hazırlayacaklardır.

    * Bankacılık Bölümü öğrencileri, Bankalarda hizmet kalitesinin arttırılması için yapılabilecek faaliyetler, bankalarda organizasyon yapısı ve işleyişini açıklayacak en az 2000 kelimelik Microsoft Word formatında bir ödev hazırlayacaklardır.

    * Ödevler, Fakültemiz web sitesi "bitirme ödevi" sekmesinde yazılan kurallar göz önüne alınarak hazırlanacaktır.

    2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenciler 26 Şubat 2021 ,
 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenciler 14 Temmuz 2021 ,
tarihleri mesai saati bitimine kadar gönderebilirler.


 NOT: Stajlarını tamamlayıp Staj sunumlarını yapmak isteyen öğrencilerilerimiz yukarıda belirtilen durumlarına göre son teslim tarihine kadar Staj Dosyalarını Eksiksiz (Ek 1, 2, 3, 4 asılları ve staj raporu ile beraber) ve Sunumlarını ( Microsoft PowerPoint formatında ekleyecekleri bir cd veya harici belleği ) Posta yolu ile Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi EDİRNE/Merkez adresine göndermeleri gerekmektedir.Bu içerik 12.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3249 kez okundu.