2021-2022 Güz Dönem Sonunda Mezun Olacak Durumdaki Öğrencilere STAJ DUYURUSU


      Fakülte Yönetim Kurulunun 19 Ekim 2021 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan 09 numaralı karara istinaden, daha önce hiç stajını yapmamış ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda mezun olacak durumdaki öğrenciler stajlarını ödev olarak yapabilirler.

Şartı Sağlayan öğrencilerin stajlarını “ödev” olarak hazırlayarak Fakültemize 14.01.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

    Stajlara dair ödevler, bir cd veya flash bellekte; elden teslim veya “Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi Merkez/EDİRNE” adresine gönderilebilir.

    * Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Konaklama İşletmeleri veya Seyahat İşletmelerinin bir departmanını seçerek, departmanın işleyişini, çalışma koşullarını, işletme içindeki fonksiyonunu açıklayacak en az 2000 kelimelik Microsoft Word formatında bir ödev hazırlayacaklardır.

    * Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri, Bankalarda hizmet kalitesinin arttırılması için yapılabilecek faaliyetler, bankalarda organizasyon yapısı ve işleyişini açıklayacak en az 2000 kelimelik Microsoft Word formatında bir ödev hazırlayacaklardır.

    Ödevlerin yazım formatı, Fakültemiz web sitesi "bitirme ödevi" sekmesinde yazılan kurallar göz önüne alınarak hazırlanacaktır.

Bu içerik 28.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 564 kez okundu.