STAJ DUYURUSU


      Üniversitemiz Senatosunun 04 Haziran 2020 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan 06 numaralı karara istinaden, 
mezun durumda olan veya tek derse kalan, stajlarının tamamını yapmamış veya bir kısmını tamamlayamamış olan öğrenciler, stajlarını “ödev” olarak hazırlayarak Fakültemize ulaştıracaklardır. Stajlara dair ödevler, bir cd veya flash bellekte “Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi Ayşekadın Yerleşkesi EDİRNE” adresine 31 Ağustos 2020 tarihine kadar gönderilecektir.

      *Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Konaklama İşletmeleri veya Seyahat İşletmelerinin bir departmanını seçerek, departmanın işleyişini, çalışma koşullarını, otel içindeki fonksiyonunu açıklayacak en az 2000 kelimelik bir ödev hazırlayacaklardır.

    *Bankacılık Bölümü öğrencileri, Bankalarda hizmet kalitesinin arttırılması için yapılabilecek faaliyetler, bankalarda organizasyon yapısı ve işleyişini açıklayacak en az 2000 kelimelik bir ödev hazırlayacaklardır.   NOT : 3. Sınıfta olan ve mezun olamayacak durumda olan öğrencilerin durumu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ayrıca değerlendirilerek duyurulacaktır.Bu içerik 10.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1878 kez okundu.