TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ARA SINAVLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


Trakya Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararlar doğrultusunda;

a. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, ön lisans ve lisans programlarında (ara sınavı olmayan dersler hariç), ara sınavların proje, ödev, sunum, makale vb. ölçme değerlendirme yöntemlerinden biri uygulanarak yapılmasına, değerlendirme konularının öğretim elemanlarınca 6-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna (eders.trakya.edu.tr) yüklenmesine ve öğrenciler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar geri dönüşlerin tamamlanmasına,

b. Söz konusu yöntemlerden hangisinin uygulanacağının, dersi veren öğretim elemanın teklifi ve ilgili Yönetim Kurulu’nun Kararı ile onaylanmasına ve birimin web sitesinde ilan edilmesine,

c. Öğrencilerin hazırladıkları dokümanları (doc, ppt, pdf, mp3, mp4 ve jpeg uzantılı formatlardan sadece birisine sahip olacak şekilde) eders.trakya.edu.tr adresinden uzaktan öğretim sistemine yükleyerek teslim edebilmelerine ve konuya ilişkin kılavuzun hazırlanarak web sitesinde ilan edilmesine,

d. Bu derslerde; ara sınav olarak uygulanan yöntemin yıl / yarıyıl sonu başarı notuna etkisinde, Bologna bilgi paketinde ilgili ders için belirlenmiş olan yarıyıl içi oranlarının uygulanmasına,

e. Derslere ilişkin değerlendirme notlarının, öğretim elemanlarınca 7 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilmesine ve ilanı takip eden ilk iş gününden itibaren 7 gün içerisinde, öğrencilerin notlara itirazlarının alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilmesine, (İtiraz dilekçelerinin e-posta yoluyla ve öğrencilerin “trakya.edu.tr” uzantılı öğrenci e-posta hesaplarından alınmasına)

f. Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ara sınavları ile ilgili hususların ilgili birim yetkili kurulunca belirlenmesine ve web sayfasından öğrencilerine ilan edilmesine,

g. Yarıyıl / yıl sonu sınavlarının prensip olarak yüz yüze yapılmasının planlamasına ancak bu sınavlara ilişkin tarihlerin ve sınav yönteminin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin kararları ve söz konusu salgının durumuna göre ilerleyen zamanlarda belirlenmesine,

h. Lisansüstü programlarda yarıyıl içi, final ve bütünleme gibi sınav ve uygulamalarda hangi yöntemin uygulanacağına, Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca ilgili Enstitü Kurullarınca karar verilmesine ve öğrencilere web sitelerinde ilan edilerek duyurulmasına karar verilmiştir…

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

Bu içerik 30.04.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 654 kez okundu.