Yönetim

Prof. Dr. Gökhan SÖNMEZLER

Görev : Dekan
Görev Süresi : 02.05.2023 - 02.05.2026
TÜ E-Posta : gokhansonmezler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makroİktisat,Mali İktisat

Prof. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN

Görev : Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 02.05.2023 - 02.05.2026
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 151
TÜ E-Posta : cguney@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İnovasyon Yönetimi, İnovasyon, Yönetim ve Organizasyon, Turizm İşletmelerinde Yönetim

Prof. Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ

Görev : Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 02.05.2023 - 02.05.2026
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : orcungunduz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Sermaye Piyasaları

Fakülte Sekr. Erdoğan ÇAYIR

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : ecayir@trakya.edu.tr